Registrer kommuneansvarlig

Registreringsskjema

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Kommunal E-post (obligatorisk)

Mobil

Fylke

Kommune

Informasjon

Som kommuneansvarlig er det bare mulig å registrere person med kommunal e-postadresse. All overordnet informasjon og offentlig kommunikasjon mellom Miljødirektoratet og kommunene vedrørende jegerprøven vil gå på e-post til den kommuneansvarlige. Den kommuneansvarlige må derfor være ansatt i kommuneadministrasjonen.

Det er mulig å registrere en kommuneansvarlig per kommune, men samme person kan være kommuneansvarlig i flere kommuner. Innen en virkedag etter at registreringsskjemat er sendt inn, vil kommuneansvarlig få tilsendt brukernavn og passord.

Ved eventuelle spørsmål anbefaler vi å besøke supportportalen.

Support og hjelp på løsningen