Om elektronisk jegerprøveeksamen

Miljødirektoratet har det overordna ansvaret for jegerprøven. Gjennom anbud har de overlatt ansvar for teknisk gjennomføring og drift av eksamen til Enovate AS, men det er kommunene som står for den praktiske gjennomføringen av eksamen.

Miljødirektoratet

temasiden til Miljødirektoratet (Jakt og fiske) finner du svar på tema som omhandler jakt og fangst, herunder jegerprøven og hvem som arrangerer kurs. Bestemmelser om jegerprøven finner du også i Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med tilhørende kommentarer, instrukser og avtaler.

Har du behov for å kontakte Miljødirektoratet kan dette gjøres på e-post, telefon eller per post:

Kontaktinformasjon
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim
E-post: post@miljodir.no
Telefon: 73 58 05 00

Kommunen

Har ansvar for å arrangere elektronisk jegerprøveeksamen for de kandidatene som har fullført obligatorisk kurs i henhold til forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Skal du melde deg opp til eksamen må du ta kontakt med din kommune.

Les mer om kommunens ansvar

Enovate as

Har ansvar for:

  • teknisk support til kommunen ved gjennomføring av elektronisk jegerprøveeksamen
  • å drifte nettstedet www.jegerprøveeksamen.no
  • å tilrettelegge for elektronisk jegerprøveeksamen
  • å tilrettelegge for elektronisk eksamen for instruktører

Trenger du teknisk support kan du gå til supportportalen.

Supportportal for teknisk support