Informasjon for instruktører

Registrering som jegerprøvekandidat og betaling av jegerprøvegebyr

Når du som instruktør starter nytt jegerprøvekurs, må du informere om at kandidatene må registrere seg som jegerprøvekandidat for å få tilgang til «Min side» og den elektroniske betalingsløsningen for jegerprøvegebyr. Det er et absolutt krav for å få tilgang til eksamen at alle kandidater registrerer seg og benytter den elektroniske betalingsløsningen. Informasjon om dette finner du på siden For kandidater.

Miljødirektoratet har laget et informasjonsskriv som du kan laste ned fra denne siden og dele ut til kandidatene første kurskveld hvis du ønsker.

Registrere og administrere kurs i eksamenssystemet

Som instruktør kan du registrere de kursene du holder og administrere deltakere på disse. For å få tilsendt brukernavn og passord til systemet må du  kontakte den jegerprøveansvarlige i din kommune. Deretter kan du logge på fra denne siden. Dette er et frivillig tilbud til deg som instruktør, men fordelene er at:

  • når kandidatene har registrert seg, kan du enkelt kan laste opp dine deltakere på kurs ved å legge inn personnummer.
  • alle opplysninger som deltakeren har lagt inn om seg selv vil komme opp automatisk.
  • du kan registrere oppmøte for hver enkelt deltaker på samlingene og foreta en elektronisk oppmelding av kandidater til eksamen uten ytterligere utfylling av «Liste over kandidater som har fullført jegerprøvens obligatorisk kurs«.
  • den kommuneansvarlige får en enklere administrasjon av eksamen.
  • du kan automatisk generere en ferdig kursrapport i pdf-format etter endt kurs som kan skrives ut og sendes studieforbundet.
  • du kan automatisk generere «Kursbevis for jegerprøven» til kandidatene.

Jegerprøveinstruktørutdanning

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører. Det er NaCL AS (www.nacl.no) som utdanner instruktører på vegne av Miljødirektoratet.
Utdanningen består av fire deler, se www.miljødirektoratet.no/instruktorutdanning for detaljer.