Eksempelprøve

Miljødirektoratet har laget en eksempelprøve som kan startes fra denne siden. Dette er noen oppgaver som viser hvordan spørsmålene under elektronisk jegerprøveeksamen er bygd opp. Formålet med eksempelprøven er at kandidatene skal kunne gjøre seg kjent med eksamensformen og hvordan oppgavene blir presentert under eksamen.

Dette er ikke en test som omfatter hele pensum.

På slutten av prøven vil du få se ditt resultat.