Elektronisk jegerprøveeksamen

Fotograf / forside: Kjell-Erik Moseid.