Elektronisk jegerprøveeksamen

Fotograf / forside: Kjell-Erik Moseid.
Grunnet planlagt service vil betalingsløsning være utilgjengelig / ustabil mellom kl. 16.00 - 21.00.
I dette tidsrommet kan det vanskelig å betale jegerprøvegebyr.